QSY 155 EcoDyn

  Technische Kennwerte

  Motor

  QSY 155 B EcoDyn

  QSY 155 C EcoDyn

  QSY 155 D EcoDyn

  QSY 155 F EcoDyn

  Nennspannung UN

  417 V/412 V

  420 V/415 V

  412 V/407 V

  399 V/397 V

  Nennleistung PN

  3,5 kW/3,1 kW

  5,0 kW/4,5 kW

  5,7 kW/5,1 kW

  6,0 kW/5,4 kW

  Nenn-Drehzahl nN

  3 000 min-1 (im EcoDyn-Betrieb)

  Nenn-Drehmoment MN1)

  11,0 Nm/9,9 Nm

  16,0 Nm/14,4 Nm

  18,1 Nm/16,3 Nm

  19,2 Nm/17,3 Nm

  Nennstrom IN1)

  5,6 A/5,0 A

  8,2 A/7,4 A

  9,1 A/8,2 A

  9,8 A/8,8 A

  Stillstands-Drehmoment M01)

  13,0 Nm

  17,7 Nm

  21,6 Nm

  26,1 Nm

  Stillstands-Strom I01)

  6,5 A

  8,5 A

  10,6 A

  12,8 A

  max. Drehzahl nmax

  4 200 min-1 (im EcoDyn-Betrieb)

  max. Drehmoment Mmax2)

  39 Nm

  52 Nm

  64 Nm

  90 Nm

  max. Strom Imax2)

  21,2 A

  27,6 A

  35,0 A

  49,5 A

  Masse m

  15,0 kg

  18,0 kg

  17,5 kg

  20,5 kg

  20,0 kg

  23,0 kg

  25,0 kg

  28,0 kg

  Läufer-Trägheitsmoment J

  33 kgcm2

  35 kgcm2

  43 kgcm2

  45 kgcm2

  54 kgcm2

  56 kgcm2

  75 kgcm2

  77 kgcm2

  Bremse

  Nennspannung UBr

  Nennstrom IBr

  Haltemoment MBr

  ohne

  mit

  DC 24 V

  1,04 A

  40 Nm

  ohne

  mit

  DC 24 V

  1,04 A

  40 Nm

  ohne

  mit

  DC 24 V

  1,04 A

  40 Nm

  ohne

  mit

  DC 24 V

  1,04 A

  40 Nm

  ID für Motor mit ERN 1387

  ID für Motor mit ECN 1313

  ID für Motor mit EQN 1325

  339880-13

  339880-83

  339880-63

  339880-14

  339880-84

  339880-64

  365308-13

  365308-83

  365308-63

  365308-14

  365308-84

  365308-64

  339881-13

  339881-83

  339881-63

  339881-14

  339881-84

  339881-64

  339882-13

  339882-83

  339882-63

  339882-14

  339882-84

  339882-64

  1) bei 100 K 2) max. 200 ms

  Kursiv: Angabe für Motoren mit ECN 1313 oder EQN 1325 (Nenn-Drehmoment um 10% reduziert)